สระว่ายน้ำแบบสำเร็จรูปราคาแพงหรือป่าว

อย่างไรก็ตาม การที่เราเจอหุ้นเหล่านี้ด้งที่ได้เห็นในบทที่สองนี้ซึ่งมีแต่หุ้นขนาดใหญ่ เราจึงต้องมา ดูว่า ยันคุ้มค่าเพียงพอที่จะซื๋อรยัง โดยเปรียบเทียบ จาก ROE  สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาถูก ที่แท้จรง (หมายถึง ROE เทียบกับราคา ณ ยันที่เราซื่อ”

 

บางคนถามว่า ทำไมเราไม1ลงทุนหุ้นเติบโตเร็วล่ะ ทำไมไม1ลงทุนหุ้นขนาดเล็ก ทำไมเราไม1ลงทุนใน หุ้น turnaround ที่น่าจะมีโอกาสทำให้ได้กำไรที่ดีกว่าล่ะ..

 

เหตุผลก็คือ ความมีเสถียรภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งธุรกิจที่หุ้นขนาดใหญ่ดำเนินการ จะไม1หวือหวา ยันผวนมากเท่ากับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเปรียบเทียบ ทำให้เราเชื่อถือในค่า ROE เฉลี่ย ย้อนหด้งของยันได้ จากนี้นลี่งที่เราทำก็คือ เข้าซื่อในจังหวะที่เราต้องการขายสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาถูก      นั่นก็คือหมายถึง ตำแหน่ง ROE แท้จรงที่เราอยากได้ ซึ่งแต่ละคนก็คงมีราคาในใจที่แตกต่างกัน

 

และแน่นอนว่า เมื่อถึงเวลาที่เกิดวิกฤตในเซิงมหภาค (ยำว1ามหภาค ไม1ใช่เกิดกับหุ้นรายตัว) ทำให้ ทุกคนแห่เจําหน่ายสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ทขายหุ้นออกมาทั้งตลาดไม1ว่าหุ้นจะคืหรอเลวก็ตาม จังหวะนั่นคือจังหวะที่เหมาะที่สุดในการเข้า ลงทุน และปล่อยให้ยันเติบโตเพื่อกินดอกผลของยันต่อไป..สรุปความคิดสำหรับบทนี้

 

หุ้นขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพในด้านธุรกิจ จะช่วยให้เราสบายใจในเรองของการเติบโต ทำให้เรา เหลือเรื่องที่ต้องคิดเพียงเรื่องเดียว คือ “จะเข้าซื่อที่ราคาใด”

 

มาถึงบทนี้ผมเชื่อว่าหลายๆ คน น่าจะเรมมีความนี้นใจในแนวทางการลงทุนหุ้นปันผลมากขึน เรื่อยๆ แล้ว แต่ทีนี้สิ่งที่เรากำลิงจะลงมือทำกัน คือ “การหาความมั่นคงทางการเงินระยะยาว เพื่อสร้าง สระน้ําสําเร็จรูป ราคาถูก ความมั่นคงและมั่งมั่ง ให้แก่ลูกหลาน” ด้งนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไป คือทำให้มํน่มั่นคงและมีเสถียรภาพมาก ให้มากที่สุดเท่าที่เราพอจะทำได้

 

ด้งนั้นสิ่งที่เราต้องทำ คือ การกระจายพอร์ท ไปในหุ้นมั่นคงหลายๆ ด้ว และมีส่วนเผื่อเพื่อความ ปลอดภัย โดยมีการเก็บบางส่วนไว้ในเงินฝาก และตราสารหนี้นางตามสมควร แนวทางที่แนะนำกัน แพร่หลาย ก็คือ เก็บเงินออกเป็นสามส่วน”

 

ส่วนที่หนึ่ง เก็บไว้ในเงินสดหรอเงินฝาก ตามที่อาจจะต้องใช้ในระยะมั่น 2-6 เดือน แล้วแต่ความ สะดวกของแต่ละคน จากนี้นส่วนที่เหลือจึงนำมาลงในส่วนที่สองและสาม

ส่วนที่สอง เก็บไว้ในตราสารหนี้สระน้ําสําเร็จรูป เผื่อฉุกเฉิน เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายใหญ่ๆ วิ่งเข้ามาโดยที่ เราไม1 ทราบ กัดส่วนก็แล้วความชอบใจ แต่เงินส่วนนี้ก็จะบอกว่า เงินต้นมํน่ไม1ได้เพิ่ม มํน่เหมือนการฝากประจำที่ ดอกเปียสูงกว่าเท่านี้น จึงไม1

Write a comment

Comments: 7
 • #1

  sex telefony (Tuesday, 06 December 2016 06:55)

  rozrosłybyśmy

 • #2

  psychics (Tuesday, 13 December 2016 13:40)

  primabalerina

 • #3

  wróżka (Wednesday, 14 December 2016 02:57)

  przekłuwać

 • #4

  free tarot reading uk (Thursday, 15 December 2016 04:24)

  disqualification

 • #5

  sex tel (Monday, 19 December 2016 09:52)

  shuttles

 • #6

  love spell (Wednesday, 08 March 2017 06:08)

  conveyed

 • #7

  rytuał miłosny (Monday, 10 April 2017 03:42)

  rytuał miłosny